NTC onderwijs

Door internationale covid maatregelen zijn er tijdelijke aanpassingen, meer info.

In een eigen schoolgebouw in Mount Pleasant, Harare volgen gemiddeld 15-20 leerlingen Nederlands taal en cultuuronderwijs (NTC) van een bevoegd en ervaren leerkracht. Groep 3 en hoger volgt drie uur les per week, de kleutergroep twee uur. De school is aangesloten bij de stichting NOB.

Doordat wij als school onderdeel zijn van een wereldwijd netwerk van NTC scholen kunnen we gebruik maken van een breed scala aan ondersteunings- en ontwikkelingsmogelijkheden.

De school biedt drie typen NTC onderwijs.

NTC 1

Is gericht op directe aansluiting bij onderwijs in Nederland of België en moet een terugkeer in het onderwijs aldaar faciliteren. Binnen deze richting wordt toegewerkt naar de kerndoelen van de Nederlandse taal.

Bij deze leerlingen is Nederlands meestal de dominante taal in de thuissituatie.

NTC 2

Voor kinderen die niet terugkeren naar Nederland of België is het doel om de Nederlandse taalvaardigheden op een zo hoog mogelijk peil te houden. De kerndoelen binnen het Nederlands onderwijs voor de verschillende jaargroepen worden met een maximale achterstand van twee jaar gevolgd.

Bij deze leerlingen wordt doorgaans met één van de ouders Nederlands gesproken.

NTC 3

Deze leerlingen beheersen het Nederlands niet of nauwelijks en hebben meer dan twee jaar achterstand in taalbeheersing vergeleken met leeftijdsgenoten in Nederland of België. Bij deze leerlingen kijken we of aansluiting met de NTC-2 groep vanaf groep 3 mogelijk is.

Wilt u meer informatie over bepaalde onderwerpen, kijkt u dan eens in de schoolgids.

Private classes

If you are interested in private classes for yourself, your partner or your child(ren), please do not hesitate to send an email to info@ntc-harare.com.