Ziekte

Er is elke week Nederlandse les, tenzij anders aangegeven in het vakantierooster. Mocht uw kind ziek zijn, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de leerkracht?

Indien uw kind één of meerdere van de volgende symptomen vertoont, verwachten we dat uw kind thuis blijft:

· Overgeven

· Diarree

· Bij koorts (hoger dan 38 graden)

· Onophoudelijk hoesten

· Ontstoken en pijnlijke amandelen