Ouders

De lestijd op school is beperkt tot enkele uren per week. Dat betekent dat de thuissituatie van groot belang is. Er is een grote rol weggelegd voor de begeleiding door de ouders thuis. Een stimulerende taalomgeving biedt het kind de kans de taal snel te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door thuis Nederlands te spreken, Nederlandse boeken (voor) te lezen en Nederlandse televisieprogramma's te kijken. Ouders en leerlingen mogen altijd boeken lenen uit de schoolbibliotheek!

Gedurende het schooljaar wordt er zo nu en dan een beroep op ouders gedaan om bij bepaalde activiteiten te helpen, bijvoorbeeld bij het organiseren van een cultuurdag.

Bestuur

Het bevoegd gezag van de school berust bij het bestuur. Het bestuur bestaat uit ouders. Nieuwe kandidaten voor het bestuur worden door het bestuur voorgedragen. Hun benoeming wordt ter goedkeuring op de oudervergadering voorgelegd. Meer informatie over het bestuur.

Het bestuur neemt jaarlijks een tevredenheidsonderzoek af onder de ouders van de leerlingen die op dat moment staan ingeschreven. Op basis van de feedback van ouders worden er kortetermijndoelen gesteld voor dat schooljaar. Een samenvatting van het tevredenheidsonderzoek kunt u downloaden. Het bestuur stelt eens in de vier jaar een schoolplan op, deze beschrijft de langetermijndoelen. Ook dit document kunt u via de knop downloaden.