Tarieven

Neem voor vragen over de lesgelden contact op via penningmeester@ntc-harare.com

De ouderbijdrage bedraagt voor het schooljaar 2020-2021:

· Voor groep 1-2 (2 uur per week les): €850

· Voor groep 3 en hoger (3 uur per week les): €1550

Voor ouders die niet op basis van een zogenaamd expatcontract werkzaam zijn en geen vergoeding ontvangen voor de Nederlandse lesgelden bedraagt de ouderbijdrage:

· Voor groep 1-2 (2 uur per week les): €300

· Voor groep 3 en hoger (3 uur per week les): €450

Met het schoolgeld worden alle noodzakelijke basisvoorzieningen die met de school en het lesgeven te maken hebben betaald. Het bestuur geeft op de jaarvergadering inzicht in de besteding van de gelden en de financiële situatie van de school.

Het schoolgeld dient te zijn ontvangen binnen twee weken na het begin van het tweede trimester van de Nederlandse School, of binnen de gestelde periode aangegeven op de rekening afgeleverd door de penningmeester.