Leerlingen

Onze school heeft momenteel vier groepen. De groepen bestaan uit twee tot vijf kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. In iedere klas hebben de kinderen verschillende niveaus van de Nederlandse taal. Dit heeft als voordeel dat kinderen die nog niet zo ver zijn in hun ontwikkeling van het Nederlands, in aanraking komen met kinderen die al verder in hun (taal) ontwikkeling zijn. Zo kunnen ze elkaar stimuleren en ondersteunen.

Zorg op maat

Soms heeft een kind extra zorg nodig. Extra aandacht voor bijvoorbeeld de lesstof of voor gedrag. Handelingsplannen worden opgesteld in overeenstemming met de ouders en de resultaten worden met hen besproken. Vaak worden de ouders gevraagd om mee te werken met bepaalde onderdelen van het handelingsplan. Na een aantal weken wordt het handelingsplan geëvalueerd.