COVID-19

Wat gaat er anders tijdens de pandemie?


Rooster

Het rooster is tijdelijk gewijzigd. De online lessen zijn voor de bovenbouw (groep 5 t/m vo 1) in drieën verdeeld: instructie, zelfstandig werken, nabespreken. Groep 3/4 is er een introducerende online les, waarna de leerlingen, onder begeleiding van ouders, in de week daarop met het thema kunnen werken. De kleuters volgen wél fysiek les. Voor de online lessen wordt gebruik gemaakt van Google Meet. Bekijk het rooster

Lesmethodes

De platforms die gebruikt worden voor de weektaken zijn: Junior Einstein en Nieuwsbegrip. De leerlingen kunnen na het volgen van een online les zelfstandig aan deze weektaak werken. De weektaken zijn generiek, echter sluiten de opdrachten die op de verschillende lesstofplatforms klaarstaan zoveel mogelijk aan op de individuele niveaus en onderwijsbehoeften van de kinderen (divergente differentiatie).

Toetsing en evaluatie

Tijdens de online lessen krijgt de leerkracht middels verschillende activiteiten inzicht in wat geleerd is, geeft feedback en past het onderwijs hierop aan. Ook de leerlingen krijgen inzicht in wat ze leren. Het toetsrooster zoals vermeld staat in de schoolgids wordt zoveel mogelijk aangehouden.

Huiswerk

Van de bovenbouwleerlingen wordt een grote mate van zelfstandigheid verwacht, de lessen en taken zijn zo ingericht dat deze ook goed zelfstandig te maken zijn. Van de onderbouw leerlingen (groep 3/4) wordt er van ouders meer begeleiding bij het maken van de weektaak verwacht. De kleutergroep werkt in thema's en krijgen wekelijks woordkaarten mee naar huis.